کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4137A

کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4137A

کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4137A با فیوز 15A و 3m می باشد. این کابل باتری را به شاسی بیسیم خودرویی متصل می کند.

کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا مدل HKN4137A با بیسیم های خودرویی و ثابت موتورولا مدل DM1400، DM4400، DM4400E، DM4401، DM4401e، DM4600، DM4600e، DM4601، DM4601e سازگار می باشد.

کابل تغذیه بیسیم خودرویی یا ثابت موتورولا

منبع این نوشته : منبع
موتورولا ,ثابت ,خودرویی ,بیسیم ,کابل ,تغذیه ,ثابت موتورولا ,بیسیم خودرویی ,تغذیه بیسیم ,کابل تغذیه ,تغذیه بیسیم خودرویی ,کابل تغذیه بیسیم